Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος “Ιστορική Γλωσσολογία”

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 18:00-21:00 στην αίθουσα ΦΑ3″.

από τη Γραμματεία


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: