Το μάθημα “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ι” (Τμήμα Α-ΜΑ) θα πραγματοποιηθεί κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα Τετάρτη στις 12:00-15:00 στην αίθουσα Ι10

Ο διδάσκων,
Χ. Ζέκας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: