Ανακοινώνεται ότι η προφορική εξέταση των μαθημάτων παλαιότερων εξαμήνων με τίτλο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΛ: ΠΟΙΗΣΗ ΙΙ (Υ ΙΙ, ΠΑΛ. ΕΞΑΜ.), ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ι (Υ Ι, ΠΑΛ. ΕΞΑΜ.) και ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ (Υ ΙΙ, ΠΑΛ. ΕΞΑΜ.) πρόκειται να διεξαχθεί από την κ. Γιώτη μέσω του MS Teams κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα της εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2020-21.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν παρακαλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική αίθουσα με το όνομα ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΛ (ΠΟΙΗΣΗ ΙΙ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ι-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ) και με κωδικό εγγραφής: o733182

Αγγέλα Γιώτη
Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: