ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη» του 5ου Εξαμήνου

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MSTeams
Β) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Ημερομηνία έναρξης: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020
Ώρες διεξαγωγής του μαθήματος: κάθε Τετάρτη και τις ώρες 15.00-18.00
2η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο κωδικός εισόδου συμμετοχής στο μάθημα είναι: ddponsg
3η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όλες οι ανακοινώσεις, που αφορούν το μάθημα θα γίνονται
απευθείας από τον διδάσκοντα προς τους φοιτητές του μαθήματος, χωρίς
παρεμπόδιση του έργου της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας, στο να αναρτά
ανάλογες ανακοινώσεις ή να παρέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση. Όλα τα
σχετικά με το μάθημα θα γίνονται από τον διδάσκοντα, με ηλεκτρονικό τρόπο προς
τους φοιτητές, oι θα απευθύνονται απευθείας στον διδάσκοντα, πάλι με
ηλεκτρονικό τρόπο.
4η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι φοιτητές θα αποστέλλουν στον διδάσκοντα τις ανατιθέμενες
εργασίες, θα λαμβάνουν ανάλογη σχετική ενημέρωση και θα επιλύονται πιθανές
απορίες ή ερωτήσεις τους, την ημέρα και ώρα, που είναι προγραμματισμένες για τη
διδασκαλία του μαθήματος.

Ιωάννης Φύκαρης, Επίκ. Καθηγητής

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία: 7 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία:
eisagogi-stin-paidagogiki-epistimi.pdf