Οι φοιτητές επί πτυχίω που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα χειμερινού εξαμήνου “Αριστοτέλους ‘Ηθικά Νικομάχεια'” της κ. Μ. Λιάτση να επικοινωνήσουν μαζί της (mliatsi@ uoi.gr) το συντομότερο δυνατό.

Η διδάσκουσα

Μαρία Λιάτση


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: