Το μάθημα “Εισαγωγή στη ΝΕΦ”, ΥΙΙ, ΤΜΗΜΑ Α-ΜΑ θα αρχίσει τη Δευτέρα 14/02/2022, ώρα 9-12, αίθ. Α39-40, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Το μάθημα “Η α΄ και β΄ μεταπολεμική ποιητική γενιά”, ΕΥ VIII  θα αρχίσει την Τρίτη 15/02/2022, ώρα 12.00-15.00, αίθ. ΦΑ3, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα
Δ. Παπαστάθη


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: