Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές παρακολούθησαν την Ημερίδα
“Ελληνοβαλκανικές διασταυρώσεις” που διοργάνωσε το Εργαστήριο Νέας
Ελληνικής Φιλολογίας στις 25 Φεβρουαρίου 2020 παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, καθ. Δημήτρη Καργιώτη
(dkargiotis@uoi.gr) προκειμένου να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά η βεβαίωση
συμμετοχής τους.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: