1. Για τις εξετάσεις έχουν δημιουργηθεί νέες αίθουσες στο MS Teams ως εξής:

-Α1 Εξετάσεις Λατινικού Μυθιστορήματος (10/2/21, 3-6 μμ) για τους φοιτητές που το επίθετό τους αρχίζει από Α έως Μ,

κωδικός x4i83nf

-Α2 Εξετάσεις Λατινικού Μυθιστορήματος (10/2/21, 3-6 μμ) για τους φοιτητές που το επίθετό τους αρχίζει από Ν έως Ω,
κωδικός tzcvjkb

– Ρωμαϊκή Βιογραφία (10/2/21, 3-6 μμ για όσους εξετάζονται μόνο σε αυτό το μάθημα, και 6-7:30 για όσους εξετάζονται και στο Λατινικό Μυθιστόρημα): η αίθουσα και ο κωδικός έχουν ήδη ανακοινωθεί.

-Εξετάσεις Λατινικής Φιλοσοφικής Πεζογραφίας (11/2/21, 3-6 μμ),
κωδικός s6t9mco

2. Όλα τα διαγωνίσματα θα αποτελούνται από 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα αντληθούν από το αντίστοιχο μάθημα στο ecourse, στο οποίο πρέπει να συνδεθούν οι εξεταζόμενοι. Βαθμολογείται η τελευταία προσπάθεια. Εξετάζονται: γραμματολογία, μετάφραση, σχόλια, γραμματική, συντακτικό, όλα σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη.

3. Οι φοιτητές θα συνδέονται στην αρχή των προκαθορισμένων από το πρόγραμμα ωρών για πιστοποίηση μέσω της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας.

4.Τα διαγωνίσματα των μαθημάτων Λατινικό Μυθιστόρημα και Ρωμαϊκή Βιογραφία θα είναι διαθέσιμα από τις 4:30 έως τις 6 μμ., δηλαδή μετά την ταυτοποίηση. Όσοι εξετάζονται και στα δύο μαθήματα, θα ξεκινήσουν με το Λατινικό Μυθιστόρημα (4:30-6) και θα συνεχίσουν με τη Ρωμαϊκή Βιογραφία μέχρι τις 7:30 μμ. Το διαγώνισμα της Λατινικής Φιλοσοφικής Πεζογραφίας θα είναι διαθέσιμο από τις 4 μμ έως τις 5:30.

5. Ο χρόνος της μιάμισης ώρας για 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι αρκετός, εάν κάποιος είναι συγκεντρωμένος και απερίσπαστος στο διαγώνισμά του.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο διδάσκων
Δρ. Π. Ν. Κοντονάσιος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: