Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας προωθεί πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο <Universitatea Babeş-Bolyai> (Ρουμανία) για συμμετοχή ομάδας φοιτητών σε Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP), με τίτλο: Human Relationships in the Digital Era που θα πραγματοποιηθεί με υποχρεωτική συμμετοχή φοιτητών σε διαδικτυακές συναντήσεις, από 25/02/2025 έως 26/02/2025 και συναντήσεις μέσω φυσικής παρουσίας, από 03/03/2025 to 07/03/2025 (στην πόλη Cluj της Ρουμανίας).
Οι φοιτητές θα λάβουν οικονομική επιχορήγηση (σε δύο δόσεις), περίπου 500 ευρώ/έκαστος (σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής).


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία:
poster-bip-teatru-2025-2.pdf