Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

-ΕΔΙΠ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑ

1309- Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας ακαδ. έτος 2020-2021