Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, στοχεύοντας στην ενίσχυση του ερευνητικού έργου της έδρας Νεοελληνικών Σπουδών “Μαριλένα Λασκαρίδη” στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και στην προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων διεθνώς, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για διδακτορικές σπουδές στο πεδίο των Νεοελληνικών Σπουδών, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Η υποτροφία είναι τριετούς διάρκειας, ο/η υπότροφος θα εργαστεί υπό την εποπτεία της καθηγήτριας της έδρας Νεοελληνικών Σπουδών “Μαριλένα Λασκαριδή” Μαρίας Μπολέτση και η γλώσσα σπουδών είναι η αγγλική. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα τεθούν υπό την κρίση επιτροπής, έως τις 15 Απριλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη αναλυτική προκήρυξη και τον σχετικό σύνδεσμο.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία