Πληροφορίες στο σχετικό συνημμένο αρχείο.

Για την έναρξη των μαθημάτων θα παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων/ουσών.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία:
orologio-programma-filologia-propt-2023-24-2-ee-29-02-2024.docx