Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα πραγματοποιήσει Ενημερωτική Συνάντηση – Παρουσίαση (Info-Day) για το πρόγραμμα Erasmus+,

την Τετάρτη, 11/01/2023 και ώρα 12.00-14.00, στην Αίθουσα Τελετών ‘Γ. Μυλωνάς’, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να την παρακολουθήσουν διά ζώσης

(σημειώνεται ότι η συνάντηση δεν θα επαναληφθεί και δεν θα μεταδοθεί εξ’ αποστάσεως).


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 11 Ιανουαρίου 2023

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: