Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου πρέπει να έχουν δύο (2) μαθήματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και από τις δύο (2) κατηγορίες: α) Ειδική Διδακτική και β) Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. Ένα (1) μάθημα από κάθε κατηγορία.

ΠΔΓ: 2 ως εξής:

α) Ειδική Διδακτική, υποχρεωτικό το: ΦΕ0868 Παιδαγωγική κατάρτιση: Διδακτική της Λογοτεχνίας Α. Μπουκουβάλα

β) Θέματα μάθησης και διδασκαλίας, επιλέγετε ένα (1) από τα ακόλουθα:

1. ΠΕΥ221 Παιδαγωγική κατάρτιση: Έφηβος και Διδασκαλία Ι. Φύκαρης

2. ΠΕΥ2017 Παιδαγωγική κατάρτιση: Εκπαιδευτική Πολιτική  Χ. Ζάγκος,

3. ΠΕΥ2018 Παιδαγωγική κατάρτιση: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων Χ. Ζάγκος,

4. ΠΕΥ219 Παιδαγωγική Κατάρτιση: Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Λ. Μπενινκάζα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία:
mathimata-paidag-katartisis-7-exam-2020-2021-19-10-2020.pdf