Το μάθημαΛογοτεχνία και κρίση θα ξεκινήσει, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου, την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου (9:00-12:00).

Ο κωδικός εγγραφής στην αντίστοιχη ομάδα στο MsTeams είναι ο εξής: d3vpvkz 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν επίσης στο e-course του μαθήματος, η είσοδος στο οποίο δεν απαιτεί προσωρινά κωδικό εγγραφής.

Ο διδάσκων,

Πέτρος Μαραζόπουλος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 23 Φεβρουαρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: