Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα το μάθημα Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Μοντερνισμός (εξ. VIIΙ EY) ξεκινά την Πέμπτη 25/2 και ώρα 12.00-15.00, κωδικός για τη συμμετοχή στην ομάδα Microsoft Teams του μαθήματος «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Μοντερνισμός 2021»: 0xvhh0w

Είναι απαραίτητο όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να εγγραφούν τόσο στην ομάδα MsTeams για την παρακολούθηση του μαθήματος όσο και στο e-course (δεν υπάρχει προσωρινά κωδικός εγγραφής), όπου θα γίνονται όλες οι σχετικές με το μάθημα ανακοινώσεις και η ανάρτηση των λογοτεχνικών κειμένων.

Η διδάσκουσα

Α. Σαμίου

asamiou@uoi.gr


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: