Το μάθημα «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ» για το Τμήμα Α-Μα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26/02 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (12-3).

Οι διαλέξεις θα διεξάγονται στην ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας με τίτλο «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι & ΙΙ (Τμήμα Α-Μα)» (κωδικός εγγραφής tvuexh2).

Η διδάσκουσα

Μ. Μαστροπαύλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχογλωσσολογίας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 26 Φεβρουαρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: