Το μάθημα «Διδακτική της Νέας Ελληνικής» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26/02 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (12-3).

Οι διαλέξεις θα διεξάγονται στην ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας με τίτλο «Διδακτική της Νέας Ελληνικής» (κωδικός εγγραφής xhn1iwo).

Η διδάσκουσα

Μ. Ανδρέου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: