Τα μαθήματα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ελένης Γκαστή, “Ευριπίδου Βάκχαι” (Y 3ου εξαμήνου Τμήμα Α-Μα) και ” Αισχύλου Χοηφόροι” (ΕΥ) θα ξεκινήσουν (εξ αποστάσεως, μέσω Microsoft Teams) στις 8 και 9 Οκτωβρίου αντίστοιχα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα:

Ευριπίδου Βάκχαι (Τμήμα Α-Μα): Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, 18.00-21.00
Αισχύλου Χοηφόροι: Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, 18.00-21.00

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο ecourse των παραπάνω μαθημάτων και να προμηθευτούν από εκεί τον κωδικό των ψηφιακών αιθουσών στο Microsoft Teams.

Η διδάσκουσα

Ελένη Γκαστή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: