Η κ. Χρυσακοπούλου θα ξεκινήσει τα μαθήματά της Τραγωδία: Ευριπίδου Ιππόλυτος (Υ_ΙΙΙ) στις 19/10/21 και Φιλοσοφική Πεζογραφία: Πλάτωνος Συμπόσιον  (Υ_ΙΙΙ) στις 20/10/21 κατά το πρόγραμμα.

Επίσης, θα διδάξει 2 έκτακτα μαθήματα “Φιλοσοφική Πεζογραφία: Πλάτωνος Συμπόσιον”, στις 20/10/21 και στις 27/10/21 στην ίδια αίθουσα (Α 39-40) στις 18.00-21.00, δηλαδή αμέσως μετά τα προγραμματισμένα μαθήματα.

Απαραίτητη για την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων η δυνατότητα προσβάσεως στο αρχαίο κείμενο διά του Perseus Digital Library. Θα υπάρξει η δυνατότητα μέσω MSteams κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Η διδάσκουσα,

Β. Σ. Χρυσακοπούλου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 19 Οκτωβρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: