Τα μαθήματα του κ. Β. Παππά θα ξεκινήσουν τις εξής ημερομηνίες:

Λατινική κωμωδία: Πλαύτου Μέναιχμοι‘: Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου, 12.00-15.00.

Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία (Τμήμα ΜΕ-Ω)‘: Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 9.00-12.00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο ecourse των παραπάνω μαθημάτων, όπου εκεί θα βρουν και τους κωδικούς για τις αντίστοιχες αίθουσες στο MSTeams.

Β. Παππάς

Επίκ. Καθηγητής

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: