Οι παραδόσεις του μαθήματος Ρητορεία: Αισχίνης, Ισαίος (EYVII) θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 12/10, ώρα 09:00-12:00.

Το μάθημα θα πραγματοποιείται μέσω του MicrosoftTeams. Οι φοιτητές / φοιτήτριες παρακαλούνται να ελέγξουν την σελίδα του μαθήματος στο Ecourse για περαιτέρω οδηγίες.

Ο διδάσκων

Παναγιώτης Αθανασόπουλος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: