Οι παραδόσεις του μαθήματος Λατινικό Μυθιστόρημα θα αρχίσουν εξ αποστάσεως την  Τετάρτη 14/10/2020, ώρα 12.00-15.00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Διευκρινίσεις για τον αντίστοιχο  κωδικό πρόσβασης θα δοθούν μέσω ανακοίνωσης στο ecourse του μαθήματος.

Η   διδάσκουσα,

Δρ. Ανθοφίλη Καλλέργη

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 14 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: