Το μάθημα ΦΕ0369: Λατινική Παλαιογραφία (Θεωρία & Πράξη) θα ξεκινήσει  από την πλατφόρμα MSTeams την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, 15:00-18:00 (κωδικός αίθουσας: 93c4cpx)

Ο Διδάσκων

Δρ Ηλίας Χρυσοστομίδης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 8 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: