Οι παραδόσεις του μαθήματος  Λατινική Φιλοσοφική Πεζογραφία: Κικέρων, Σενέκας θα αρχίσουν εξ αποστάσεως την  Πέμπτη 15/10/2020, ώρα 12.00-15.00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Διευκρινίσεις για τον αντίστοιχο  κωδικό πρόσβασης θα δοθούν μέσω ανακοίνωσης στο ecourse του μαθήματος.

Η   διδάσκουσα,

Δρ. Ανθοφίλη Καλλέργη


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: