Το μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΛ, Υ(Ι), ΤΜΗΜΑ Α-ΜΑ) θα αρχίσει την Τετάρτη 14/10/2020, ώρα 9.00-12.00, και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω Microsoft Teams.

Κωδικοί σύνδεσης στο MS-TEAMS:

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΛ, Υ(Ι), ΤΜΗΜΑ Α-ΜΑ: d1x9f2s

Η διδάσκουσα,
Δέσποινα Παπαστάθη


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 14 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: