Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του  μαθήματος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (Υ 1ου εξαμήνου) θα ξεκινήσει, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα:

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, ώρα 9.00-12.00 (Τμήμα ΜΕ-Ω)

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12:00-15:00 (Τμήμα Α-ΜΑ)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες παρακαλούνται να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο ecourse, όπου έχουν αναρτηθεί οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Ο κωδικός για το μάθημα είναι qkfhxq2

Ο διδάσκων

Χ. Ζέκας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 14 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: