Το μάθημα ΦΕ0712: Κριτική και Εκδοτική των Κλασικών Κειμένων (ΕΥ Κλασικής Ειδίκευσης) θα παραδίδεται διαδικτυακά στην ψηφιακή αίθουσα του MS-Teams (κλειδί αίθουσας: gsn7ugd).

Οι παραδόσεις του μαθήματος ξεκινούν από την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021.

Ο διδάσκων

Ηλίας Χρυσοστομίδης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 25 Φεβρουαρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: