Ο επίκ. καθηγητής Φ. Πολυμεράκης στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα διδάξει εξ αποστάσεως (μέσω του Microsoft Teams) τα παρακάτω αντικείμενα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα:

   1) Λατινική  Επική  Ποίηση: Βιργιλίου Αινειάδα (υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου), Τετάρτη 12- 3, έναρξη μαθημάτων στις 7 Οκτωβρίου.

2) Λατινική Γλώσσα (υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου,  Τμήμα 1ο: Α-Μα), Παρασκευή 12- 3, έναρξη μαθημάτων στις 16 Οκτωβρίου.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο ecourse των παραπάνω μαθημάτων και να προμηθευτούν από εκεί τον κωδικό των ψηφιακών αιθουσών στο Microsoft Teams.

Ο διδάσκων

Φ. Κ. Πολυμεράκης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: