Τα μαθήματα του κ. Α. Αλεξάκη θα γίνονται από την πλατφόρμα MSTeams στις ώρες που ορίζονται στο σχετικό πρόγραμμα και με τους εξής κωδικούς πρόσβασης:

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Α-Μα)

Κωδικός 5xhh1cj

(Από αύριο 6/10 και κάθε Τρίτη στις 18:00 – 21:00)

2) Ο ΛΕΩΝ Στ΄ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ

Κωδικός 53h3bty

(Από Τεταρτη 7/10 και κάθε Τετάρτη στις 15:00– 18:00)

Αλέξανδρος Αλεξάκης

Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: