Οι παραδόσεις στο μάθημα ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (Α-ΜΑ), από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Αθανασία Ζωγράφου, θα αρχίσουν εξ αποστάσεως την Τρίτη 6/10/2020, ώρα 15.00-18.00 μέσω MicrosoftTeams. Διευκρινίσεις για την αίθουσα διδασκαλίας MicrosoftTeams και τον αντίστοιχο  κωδικό πρόσβασης (password) θα δοθούν μέσω ανακοίνωσης στο ECourse του μαθήματος.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 6 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: