Το μάθημα Ζητήματα εσωτερικής ποιητικής στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γραμματεία που προσφέρεται στο 3ο εξάμηνο του ΠΜΣ (Κατεύθυνση Λατινικής Φιλολογίας) θα διδαχθεί εξ αποστάσεως (μέσω MS TEAMS) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί:

Δευτέρα, 18.00-21.00

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Η διδάσκουσα

Ελένη Γκαστή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 5 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: