Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις για το μάθημα «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ (ΜΕ-Ω)» θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 24/ 02/2021, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στην ψηφιακή αίθουσα εξέτασης «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ (ΜΕ-Ω)_ΕΕ2020-2021» στο MS Teams με τον κωδικό uawg31y


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: