Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων μεταπτυχιακών μαθημάτων (https://classweb.uoi.gr) για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΠΜΣ: «Κλασική Φιλολογία», «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία», «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα», θα παραμείνει ανοικτό από: 17-03-2023 έως 26-03-2023.
Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πρέπει να δηλώσουν  για το Δ΄ εξάμηνο την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που αναγράφεται με τον κωδικό ΜΔΕ001. Εάν έχουν εκκρεμότητες με χρωστούμενα μαθήματα, παρακαλούνται να τα δηλώσουν παράλληλα με τη διπλωματική τους εργασία.
Παρακαλείσθε να φροντίσετε για την έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στο τηλέφωνο 26510-07476 (κ. Σιάπκας Κωνσταντίνος).
Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 17 Μαρτίου 2023

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία:
2022-2023-diloseis-mathim-earinoy-pms-metaptychiakon-17-03-2023.pdf