Θα παραδοθεί έκτακτο διαδικτυακό μάθημαΛατινική φιλοσοφική πεζογραφία: Κικέρων-Σενέκας, το Σάββατο 19/12/2020, κατά τις ώρες 11:00 -14:00 π.μ.

Ο διδάσκων

Δρ. Παναγιώτης Κοντονάσιος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 19 Δεκεμβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: