Θα διεξαχθούν εκτάκτως διαδικτυακά μαθήματα ως εξής:

α. Τρίτη 5/1/21, 9-12 π.μ.
β. Πέμπτη 7/1/21, 12-3 μ.μ.
γ. Σάββατο 9/1/21, 11 π.μ.-2 μ.μ.
δ. Πέμπτη 14/1/21, 12-3 μ.μ.

Ο διδάσκων

Δρ. Παναγιώτης Κοντονάσιος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: