Η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021  έως και Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2021  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr . Για την είσοδό τους  στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι υποψήφιοι εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Ενέργειες μετά την ηλεκτρονική εγγραφή:

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική σας εγγραφή θα στείλετε στη Γραμματεία Φιλολογίας σε έντυπη μορφή μέχρι 30/09/2021:

-την αίτηση εγγραφής που κάνατε ηλεκτρονικά (να υπάρχει σε κάποιο σημείο και η υπογραφή του/της φοιτητή/τριας

-φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

-μια φωτογραφία (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη τύπου ταυτότητας)

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας

Μεταβατικό κτήριο

Τ.Κ. 451 10

Ιωάννινα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοιhttps://eregister.it.minedu.gov.gr

Σχετικά αρχεία: