Το μάθημα “Λατινική φιλοσοφική πεζογραφία: Κικέρων-Σενέκας” θα παραδίδεται κανονικά κάθε Πέμπτη 12-3 μμ. από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ms teams με τον κωδικό 412sori.

Για το ecourse θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση.

Ο διδάσκων

Δρ. Παναγιώτης Ν. Κοντονάσιος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: