Για τη συμμετοχή στη Διαδικτυακή Έκθεση για τις Σπουδές στη Γαλλία, η εγγραφή είναι απαραίτητη. Η πλατφόρμα αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας, να ενημερώνετε το πρόγραμμα των προσωπικών σας ραντεβού με τους εκπροσώπους των γαλλικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συμμετάσχετε στα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars).

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο και τους σχετικούς συνδέσμους.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία