Το μάθημα της Πέμπτης (4-11-2021) “Ο Λέων Στ΄ στις πηγές της εποχής του“ ΕΥ(VII) αναβἀλλεται για λόγους υγείας του Διδάσκοντος.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής, Αλέξανδρος Αλεξάκης

 

 

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: