Η διδασκαλία του μαθήματος Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος που  είχε προγραμματιστεί στις 02-03-2021 και ώρα: 3.00 μ.μ.

αναβάλλεται διότι η διδάσκουσα για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να συνδεθεί.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Η Διδάσκουσα

              Χρυσακοπούλου Β.-Σ.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: