Το μάθημα “Ιστορική Γλωσσολογία” (ΕΥ_VII)  του κ. Μαρίνη της 5ης Νοεμβρίου 2021 αναβάλλεται για έκτακτους λόγους  του διδάσκοντος. Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.

Ο διδάσκων

Μιχαήλ Μαρίνης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 5 Νοεμβρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: