Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της κ. Πρέντζα «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ (ΜΕ-Ω)», την Τετάρτη 17/03 και «Δίγλωσση Γλωσσική Ανάπτυξη» (ΠΜΣ), την Πέμπτη 18/03 αναβάλλονται για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωσή τους.

Η διδάσκουσα,

Α. Πρέντζα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 17 Μαρτίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: