Το μάθημα Εισαγωγή στη ΝΕΦ (ΜΕ-Ω) (Β’ εξ/ Υ) της Τετάρτης 4.3.2020 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντος. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων
Κώστας Καραβίδας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 4 Μαρτίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: