Η σημερινή παράδοση (31-03-2023) για το μάθημα “Γλωσσική Αλλαγή” (VIII εξάμηνο, Ειδίκευση Γλωσσολογίας) δεν θα λάβει χώρα λόγω αντικειμενικών υποχρεώσεων των φοιτητ(ρι)ών Erasmus που παρακολουθούν το μάθημα. Η σημερινή παράδοση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο Ecourse, θα αναπληρωθεί την προσεχή Τετάρτη, 5-4-2023, 12-3 μμ, αιθ. ΦΑ2.

Ο διδάσκων,
Π. Φίλος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 5 Απριλίου 2023

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: