Το μεταπτυχιακό μάθημα “Έρωτας και Θάνατος στη Βυζαντινή Ιστοριογραφία” (Ι & ΙΙΙ) του κ. Α. ΑΛΕΞΑΚΗ

δεν θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου για  έκτακτους λόγους υγείας του διδάσκοντος.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την  αναπλήρωση του μαθήματος.

                                                                                                                                                       Ο Διδάσκων

Καθηγητής, Αλέξανδρος Αλεξάκης

 

 

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: