Αναπλήρωση του μαθήματος “Γιώργος Σεφέρης: Ποίηση και Ποιητική” (Η’ εξ.) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20.5, ώρα 9:00-12:00, αίθουσα ΦΑ 1.

Ο διδάσκων

Κώστας Καραβίδας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 20 Μαΐου 2022

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: