Ανακοινώνεται μια έκτακτη παράδοση του μαθήματος «Ποίηση και Επανάσταση στον νεοελληνικό κόσμο: 1821-2021» (ΕΥ, VII) της κ. Αγγέλας Γιώτη, την Τετάρτη, 10.11.2021, 15:00-18:00 (αίθουσα ΦΑ1).

Η διδάσκουσα,

Α. Γιώτη


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: