Λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα, το μάθημα Λατινική Γλώσσα (Τμήμα Α-ΜΑ) του κ. Πολυμεράκη τις ερχόμενες δύο Παρασκευές (25 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιηθεί 9.00-12.00 στην αίθουσα Α39-40 και όχι στην καθορισμένη του ώρα, δηλ. 12.00-15.00. Από τις 9 Δεκεμβρίου και έπειτα θα πραγματοποιείται την κανονική του ώρα, δηλ. 12.00-15.00 στην αίθουσα Α39-40.

Φώτης Πολυμεράκης

Αναπλ. Καθηγητής


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2022

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: