Το τακτικό μάθημα «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Μοντερνισμός» (ΕΥ VIΙΙ), την Πέμπτη 23 Μαρτίου, ώρα 12.00, αναβάλλεται λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε πρόγραμμα Erasmus.
Θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα την Παρασκευή 31 Μαρτίου και ώρα 9.00 στην αίθουσα ΦΑ3.
Το τακτικό μάθημα της Πέμπτης 30/3 στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η διδάσκουσα
Αντιγόνη Σαμίου
Ε.ΔΙ.Π. (ΜΝΕΦ) Φιλολογίας
asamiou@uoi.gr


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: